เเนวทางการจัดทำเเละจัดส่งเเบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ข โดย: [01 เมษายน 2563] อ่าน 22 ครั้ง
"ประกาศ สพม.21 เรื่อง มาตรการและแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 20 โดย: [23 มีนาคม 2563] อ่าน 52 ครั้ง
ประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จังหวัดห โดย: [23 มีนาคม 2563] อ่าน 89 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น โดย: [24 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 92 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (e-bidding) โดย: [21 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดโรงเรีนชุมพลโพนพิสัย โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 221 ครั้ง
ปฏิทินกำหนดการตรวจสอบภายใน โดย: [18 กุมภาพันธ์ 2563] อ่าน 61 ครั้ง
แจ้งการหักเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและบำนาญ ให้เงินเหลือ 30% โดย: [21 มกราคม 2563] อ่าน 254 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: [21 มกราคม 2563] อ่าน 698 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: [07 มกราคม 2563] อ่าน 1115 ครั้ง