วันที่ 5 พ.ย.55 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 21 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนนาดีพิทยาคมอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พร้อมได้มอบนโยบายด้านการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายนิพนธ์ ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม และข้าราชการครูในสังกัดให้การต้อนรับอย่างดี

 

นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.เขต 21 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนโนนคำพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  พร้อมได้มอบนโยบายด้านการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายประจักษ์  ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม และข้าราชการครูในสังกัดให้การต้อนรับอย่างดี (วันที่ 5 ..55 เวลา  14.00 .)

วันที่ 5 พ.ย.55 เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 21 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พร้อมได้มอบนโยบายด้านการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา และข้าราชการครูในสังกัดให้การต้อนรับอย่างดี  

 เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2555   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.เขต 21  ได้มอบนโยบายพร้อมให้โอวาทกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 21   โดยมีวิชาเอกที่มารายงานตัวดังนี้
1.สังคมศึกษา  2.ภาษาอังกฤษ  3.ชีววิทยา  4.เคมี   5.พลศึกษา

วันที่ 5 พ.ย.55 เวลา 11.00 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 21 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พร้อมได้มอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายประยูร ยวนยี ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม และข้าราชการครูในสังกัดให้การต้อนรับอย่างดี