กิจกรรม สพม.เขต21

  • ผอ.สพม.21ปฐมนิเทศและมอบนโยบาย ครูผู้ช่วย ที่บได้รับการบรรจุใหม่ในสังกัด สพม.21 จ.บึงกาฬ

  • ผอ.สพม.21ปฐมนิเทศและมอบนโยบาย ครูผู้ช่วย ที่บได้รับการบรรจุใหม่ในสังกัด สพม.21 จ.หนองคาย

  • ผอ.สพม.21 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 9/2559

  • ผอ.สพม.21ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61/2559

  • ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พบปะและบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท’แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

  • ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พบปะและบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท’แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา